OVER ONS

AmsterdamZZP is een initiatief van zes zzp’ers uit Amsterdam;
Bambi Bogert, Rinske van Duifhuizen, Ivo Hilderink, Mignon van Ingen, Caroline van der Post en Kinga Visser.

Ons doel is om bewustwording van financiële problemen bij zzp’ers, overheid, organisaties en bedrijfsleven te vergroten. In het kader van het Amsterdams Aanvalsplan Armoede heeft de gemeente ons voorstel voor AmsterdamZZP gehonoreerd. In deze pilot werken we nauw samen met stadsdeel West.

We inventariseren wat er speelt en we brengen preventieve maatregelen en voorzieningen onder de aandacht. We verbinden de verschillende ‘spelers’ met elkaar. Zowel zzp’ers onderling als potentiële opdrachtgevers en dienstverleners. We agenderen, informeren, verbinden en activeren.

Onder zzp’ers verstaan wij zelfstandige zonder personeel in de brede zin van het woord. Van timmerman, tot vormgever of consultant.