Support nodig?

AmsterdamZZP heeft de ambitie ervoor te zorgen dat jij als zzp’er optimale ondersteuning krijgt van instanties en de gemeente, ook als je door een lastige periode gaat.

Coaching en workshops voor ondernemers met een laag inkomen

Heb je als ondernemer behoefte aan een klankbord? Loop je tegen zaken aan waarover je wil overleggen of waarbij je advies zou kunnen gebruiken? Misschien is de ondernemerscoaching van de gemeente Amsterdam dan iets voor jou.

Wat houdt de coaching in?
In een 1-op-1 traject kijk je samen met een ervaren ondernemerscoach naar je bedrijf, je klanten, je cijfers en jezelf. Doel is een scherp beeld van je activiteiten en van de succesfactoren. Samen stel je een praktisch plan van aanpak op. Dat is de basis om acties te ondernemen. Naast individuele coaching kun je ook korte workshops en training volgen op gebied van financiën, marketing, verkoop en sociale media.

Wat zijn de kosten?
Het aanbod is gratis.

Voor wie is dit aanbod?
Of je hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van je inkomen en je vermogen. Ook moet de verwachting zijn dat je bedrijf levensvatbaar is. Wil je je aanmelden of heb je vragen?
Bel of mail met Team Zelfstandigen van de gemeente Amsterdam: 020 2526000, zelfstandigen@amsterdam.nl

Wat is er al? Waaraan is behoefte?

Als Amsterdam ZZP brengen we in kaart hoe het aanbod aan ondersteunende voorzieningen voor zzp’ers functioneert, wat jij ervan vindt en waaraan behoefte is. Welke regelingen bieden gemeente en instanties en hoe werken zij onderling samen? Sluit het aanbod aan bij de vraag van ondernemende zzp’ers? En heel belangrijk: weten zzp’ers de steun die er is te vinden? Wat kunnen samen bedenken om te zorgen dat ondersteuning zzp’ers tijdig bereikt? Zodat jij als zzp’er kunt blijven doen wat je wilt; werken aan een succesvol bedrijf.

De rapportage van ons onderzoek

Op 29 september 2016, tijdens ons event “Vinden en verbinden” hebben wij de resultaten van ons onderzoek gepresenteerd. Door middel van deskresearch, interviews en groepsgesprekken hebben we een goed beeld gekregen van de behoeften van zzp’ers en de mogelijkheden om ondersteuning te verbeteren. Download hier ons rapportrapport-zzp-onderzoek-definitief2

Vragen of suggesties? Mail met Ivo of Kinga via info@amsterdamzzp.nl

Eerste resultaten van onze enquête

70 % van de deelnemers is vrouw. Heren, waar zijn jullie? Of is Amsterdam-West een bolwerk van vrouwelijke ondernemers?
Ruim de helft is gaan ondernemen omdat ze dat zelf wilden, hoewel een kwart aangeeft dat een gebrek aan banen in loondienst ook heeft geleid tot de keuze om te ondernemen. Veertig procent van jullie is actief in de sector “Kunst en Cultuur”. Op de tweede plek wordt “Marketing/PR/Reclame en Media” genoemd als branche waar men actief is.
Driekwart van werkt alleen als zpp’er en is kostwinner. Ruim de helft geeft aan dat de inkomsten (ruim) voldoende zijn, terwijl een iets minder dan de helft juist meldt dat het soms best sappelen is.
Op de vraag welke financiële voorzieningen bekend van naam zijn, springt “schuldhulpverlening” er het meeste uit. De BBZ, toch wel de financiële voorziening voor ondernemers, wordt door een kwart aangevinkt als “bekend”. Een derde geeft echter aan nog nooit van een financiële voorziening te hebben gehoord.
Onbekend maakt onbemind? We horen uit gesprekken dat zzp’ers niet vooraf uitzoeken wat er allemaal is om hen door zure financiële tijden te loodsen. Uit de enquête komt echter naar voren dat ruim de helft wel financiële hulp zou inroepen, als het nodig is. En mocht je iemand horen klagen dat die zzp’ers allemaal teren op de staat: ruim 77 procent heeft nog nooit een beroep gedaan op een financiële voorziening,
Mocht je de enquête nog niet hebben ingevuld, schroom niet en ga vinken: https://nl.surveymonkey.com/r/PGL38T9

Financiële voorzieningen in beeld: boost of barrières?

Begin juni organiseerde AmsterdamZZP twee focusgroepen om zicht te krijgen op de werking van financiële voorzieningen voor zelfstandigen in Amsterdam. Achtereenvolgend kwamen aanbieders en ervaringsdeskundige zzp’ers kwamen aan tafel en deelden hun mening en ideeën. Biedt support vanuit de gemeente een potentiële boost of vooral een pad van barrières? In elk geval is er aan beide kanten veel betrokkenheid en food for thought!

Op 2 juni kwamen de aanbieders aan bod, met vertegenwoordigers van Team Zelfstandigen en de afdeling Armoede van de gemeente Amsterdam, het UWV, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en MKB-Doorstart. Al bij de voorstelronde ontstaan geanimeerde gesprekken. Er is een grote interesse naar elkaars diensten en producten, die lang niet allemaal bekend blijken. Dat het UWV een online training aanbiedt is nieuw voor de anderen. Alle partijen constateren dat ondernemers vaak niet tijdig te bereiken zijn; zolang er geen problemen zijn oriënteert een ondernemer zich niet op noodscenario’s en mogelijke hulp. Bij problemen werken ondernemers vaak hard en lang door en spelen trots en schaamte een rol. Er wordt, vooral door startende ondernemers, een veel te laag uurtarief gehanteerd. Gebrek aan ondernemersvaardigheden en training op dit vlak zien de aanbieders als een probleem. We moeten startende ondernemers beter voorbereiden, klonk het. Wellicht niet terug naar het verplichte ondernemersdiploma van vroeger, maar wel meer ruimte voor training en opleiding.

Wat de aanbieders vooral willen is weten waaraan zzp’ers behoefte hebben. Dat treft, want op 7 juni spraken we met een groep zzp’ers. Meteen wordt duidelijk dat voorzieningen als BBZ (de gemeentelijke bijstandsregeling voor zelfstandigen) onbekend zijn en dat een ondernemer in eerste instantie probeert de problemen zelf op te lossen; spaargeld, familie en vrienden. Ook blijkt dat de bureaucratie en procedures (hoe makkelijk de gemeente ze ook probeert te maken) een drempel vormen: formulieren invullen, een grote stapel gegevens moeten aanleveren en een complexe verantwoordingsprocedure achteraf. Het sop lijkt de kool niet waard. Het advies: focus minder op controle en regels. Geef vertrouwen en toets achteraf. Dat geeft de ondernemer de ruimte met zijn bedrijf bezig te zijn in plaats van met ingewikkelde procedures.

Wil jij ook meepraten? Jouw input telt!

Mail naar info@amsterdamzzp.nl 

appeltje voor de dorst

 

Downloads

rapport-zzp-onderzoek-definitief2
Rapport onderzoek AmsterdamZZP | 29 september 2016